Interview met Sherpaan, de backoffice software voor webwinkeliers. Opgenomen op de Webwinkel Vakdagen 2013. Erik Sloof vertelt wat Sherpaan precies doet.