Op de Webwinkel Vakdagen sprak ik met Carolien van Cream Internetbureau.