Op de Webwinkel Vakdagen vertelt Centraal Beheer Achmea over hun nieuwe product “Koop Zeker”, aankoopverzekering voor webwinkels die de consumenten verzekerd van hun aankoop of hun geld terug bij faillissement van hun webwinkel.