Op de Webwinkel Vakdagen vertelt Centraal Beheer Achmea over hun nieuwe product “Koop Zeker”, aankoopverzekering voor webwinkels die de consumenten verzekerd van hun aankoop of hun geld terug bij faillissement van hun webwinkel.

Short URL for this post: http://tmblr.co/ZCV-3ucw3Yd7
blog comments powered by Disqus